Protection Relais

Protection Relais

In de wereld van het elektriciteitsnetwerk is de veiligheid van groot belang. Een belangrijk instrument om deze veiligheid te waarborgen is een zogenaamd protection relais (beveiligingsrelais). In dit artikel leggen we uit wat een protection relais is, hoe het werkt en waarvoor het gebruikt wordt.

Wat is een protection relais?

Een protection relais is een apparaat dat is ontworpen om het elektrische netwerk te beschermen tegen schade en storingen. Het werkt als een schakelaar die automatisch wordt geactiveerd wanneer het systeemfouten detecteert, zoals overbelasting, kortsluiting of aardlekken. Het doel van een protection relais is om de stroomtoevoer naar bepaalde delen van het netwerk onmiddellijk te onderbreken om zo de schade te minimaliseren en de veiligheid te waarborgen.

Hoe werkt een protection relais?

Een protection relais werkt aan de hand van sensoren die zijn aangesloten op het elektrische netwerk. Deze sensoren meten continu de stroom, spanning en frequentie in het systeem. Wanneer een storing of fout wordt gedetecteerd, wordt er een signaal naar de protection relais gestuurd. Dit signaal wordt gebruikt om de schakelaar aan te sturen die de stroomtoevoer naar het betreffende deel van het netwerk onderbreekt.

Toepassing van protection relaiss

Protection relais worden in diverse toepassingen gebruikt, waarbij veiligheid en betrouwbaarheid van groot belang zijn. Dit kan variëren van het beschermen van grote industriële installaties tot het beschermen van commerciële gebouwen en zelfs huishoudens. Enkele voorbeelden van toepassingen van protection relais zijn:

  • Beschermd relais: beschermt machines tegen overbelasting, kortsluiting en onderbreking. Het wordt typisch gebruikt om de motor, transformator en generator te beschermen.
  • Afstand Relais: wordt gebruikt om de afstand te meten en de locatie van de fout te identificeren.
  • Differentiële Relais: detecteert het verschil tussen de ingangs- en uitgangsstroom en activeert de schakelaar wanneer er een afwijking wordt geconstateerd.

Samengevat

Protection relais zijn essentiële instrumenten voor het beschermen van elektrische systemen. Ze bieden een geavanceerd niveau van detectie en onderbreking, waardoor de schade als gevolg van storingen en fouten tot een minimum wordt beperkt. Door het continue monitoren van het netwerk, zijn protection relais in staat om vroegtijdig problemen te detecteren en hier snel en efficiënt op te reageren.