Trans Crank

Deze controller wordt gebruikt om de motor te starten en te stoppen, en om de operationele status te controleren.