Temperatuur Regelaar ESM-4420,24V,Multi Input,2xRelais+1xSSR O

PRIVACY


Privacybeleid Controlicon

Controlicon legt zich toe op het veiligstellen van uw privacy online. Lees het volgende beleid om te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie behandeld zal worden indien u de website, www.controlicon.com hierna te noemen Controlicon, gebruikt of daarop inlogt.

Inhoud van dit beleid:
1.Welke persoonlijke informatie verzamelt Controlicon over mij?
2.Hoe beschermt Controlicon mijn financiële gegevens?
3.Wat zijn "cookies" en hoe worden ze gebruikt?
4.Hoe gebruikt Controlicon mijn informatie?
5.Wie verzamelt de informatie en wat zijn plug-ins?
6.Met wie deelt Controlicon mijn informatie?
7.Wat zijn mijn keuzes m.b.t. het verzamelen, het gebruikt en de distributie van mijn informatie?
8.Wat is het beleid van Controlicon i.v.m. het updaten, corrigeren of verwijderen van mijn persoonlijke informatie?
9.Welke veiligheidsmaatregelen zijn voorhanden om verlies, misbruik of verandering van mijn informatie tegen te gaan?
10.Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy online?


1. Welke persoonlijke informatie verzamelt Controlicon over mij?
Controlicon verzamelt informatie op verschillende manieren. Sommige persoonlijke informatie wordt verzameld als u inlogt of registreert op de site. Controlicon vraagt u naar uw (voor/achter)naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres, KVK nummer, BTW nummer en een wachtwoord. Wij gebruiken deze informatie om beter te kunnen inspelen op uw behoeften. We kunnen ook enkele gegevens vastleggen over hoe u de website gebruikt, zoals advertenties die u aanklikt of producten die u zoekt. Dit helpt ons om ons aanbod, services en website verder te ontwikkelen (zie ook: Hoe gebruikt Controlicon mijn informatie?).
Zodra u inlogt, bent u niet langer anoniem voor Controlicon en kunt u gebruik maken van de extra services op Controlicon. In aansluiting daarop maken wij kopieën van de informatie die u via Controlicon in de vorm van formulieren naar ons opstuurt, zoals bij een technische vraag, feedback of het melden van een fout. Als u schriftelijk contact opneemt met Controlicon kunnen wij een dossier aanleggen van deze correspondentie.

2. Hoe beschermt Controlicon mijn financiële gegevens?
Telkens wanneer u persoonlijke informatie en creditcardgegevens invoert, bijvoorbeeld uw creditcardnummer, gebruikt Controlicon de volgende veiligheidsmaatregelen:
• SSL (Secure Socket Layer)-codering: de nieuwste technologie om uw gegevens te coderen en te beschermen en een veilige transactie te garanderen.
• VeriSign Security Guarantee: een gecertificeerd veiligheidsicoontje dat aangeeft dat de vertrouwelijke informatie gecodeerd wordt.
NB: Indien u vertrouwt op de grafische indicatie van uw browserscherm (zoals het icoontje "padlock" in Internet Explorer), wijzen wij u erop dat dit niet altijd aangeeft dat er een veilige communicatie plaatsvindt. Controlicon werkt met kaders om bepaalde informatie te tonen en het veiligheidsicoontje detecteert niet altijd dat een verbinding tot stand is gekomen binnen een ander kader.

3. Wat zijn "cookies" en hoe gebruikt Controlicon ze?
Indien u via Controlicon technische fiches, de catalogus of andere databestanden download, is het mogelijk dat uw browser u waarschuwt voor het feit dat er een "cookie" naar uw PC wordt gezonden. In tegenstelling tot de meeste cookies worden deze niet opgeslagen op uw harde schijf. Het voornaamste doel van een cookie is om u te identificeren bij de server van het databestand voor zolang u deze gebruikt. Zodra u het gebruik van de bibliotheek heeft beëindigd, zal een dergelijke cookie worden verwijderd.

4. Hoe gebruikt Controlicon mijn informatie?
Controlicon gebruikt uw informatie voor het volbrengen van een bestelling en directe marketingactiviteiten (zie ook: Wat zijn mijn keuzes m.b.t. het verzamelen, het gebruik en de distributie van mijn informatie?).
Controlicon verzamelt ook uw persoonlijke informatie om u te voorzien van relevante informatie op maat. Controlicon doet ook onderzoek naar de behoeften en interesses van onze zijn klanten, gebaseerd op de informatie die ons verschaft wordt door registratie of tijdens een aanbieding. We doen dit om onze gebruikers beter te kunnen begrijpen en van dienst te zijn. Deze onderzoeken worden samengesteld en geanalyseerd op geaggregeerde en anonieme basis.

5. Wie verzamelt de informatie en wat zijn plug-ins?
De persoonlijke informatie die u aan onze website verschaft wordt verzameld door Controlicon. Wees u ervan bewust dat Controlicon in verbinding staat met andere sites en plug-ins van sociale netwerken, die persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. Controlicon gebruikt verschillende plug-ins naar sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, YouTube & Linkedin. Als u via een van onze webpagina's met een plug-in een connectie maakt, wordt er een verbinding gemaakt met de server van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt direct in uw browser weergegeven en is zo gekoppeld aan onze website. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die via deze plug-ins door de sociale netwerken geladen wordt. Wel bevatten deze plug-ins de informatie die u via onze website heeft opgeroepen, ook als u niet lid bent van een sociaal netwerk. Het is mogelijk om u via uw IP-adres zelf af te melden voor sociale netwerken.
Het gebruik van de informatie door de websites en plug-ins van sociale netwerken, die gekoppeld zijn aan Controlicon, vallen niet onder deze verklaring over gegevensbescherming. Voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door sociale netwerken en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u door naar hun privacy-informatie. Tenzij u wilt dat de sociale netwerken helemaal geen gegevens over u verzamelen, adviseren wij u om u af te melden voor het gebruik van deze plug-ins en hierop een block toe te voegen aan uw browser (een Facebook-blocker is hier een voorbeeld van).

6. Met wie deelt Controlicon mijn informatie?
Controlicon kan gebruikersinformatie ook bekendmaken in speciale gevallen, nl. indien wij redenen hebben om aan te nemen dat bekendmaking van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact met diegene op te nemen of een wettelijke actie tegen diegene te starten die (hetzij opzettelijk, hetzij niet opzettelijk) schade toebrengt aan of obstructie veroorzaakt van rechten of eigendom van Controlicon, andere gebruikers van Controlicon of ieder ander die door zulke activiteiten geschaad kan worden.
In aansluiting daarop zal Controlicon gebruikersinformatie bekendmaken indien de wet dat vereist.

7. Wat zijn mijn keuzes m.b.t. het verzamelen, het gebruik en de distributie van mijn informatie?
Controlicon kan u van tijd tot tijd een e-mail of mailing versturen m.b.t. onze producten en services, waarvan wij denken dat zij voor u interessant zullen zijn. Alleen Controlicon of haar bemiddelaars zullen u e-mails of directe mailings sturen. Indien u geen e-mails of mailings meer wenst te ontvangen, kunt dit melden door een e-mail te sturen naar info@controlicon.com.

8. Wat is het beleid van Controlicon i.v.m. het updaten, corrigeren of verwijderen van mijn persoonlijke informatie?
U kunt uw persoonlijke profiel aanpassen op elk gewenst moment door in te loggen op Controlicon en deze aan te passen in ' Mijn account'. Indien u uw wachtwoord en/of gebruikersnaam bent vergeten, kunt u deze opnieuw aanvragen via Controlicon. Indien u andere problemen heeft met het krijgen van toegang tot Controlicon, neemt u dan contact op met Controlicon via info@controlicon.com of bel 0183 501330.

9. Welke veiligheidsmaatregelen zijn voorhanden om verlies, misbruik of verandering van mijn informatie tegen te gaan?
Uw klantinformatie en persoonlijke profiel op Controlicon worden beschermd d.m.v. een paswoord, zodat alleen u toegang heeft tot deze persoonlijke informatie. U kunt uw persoonlijke gegevens op Controlicon aanpassen onder 'Mijn account' door in te loggen en vervolgens te klikken op 'Bekijk of verander mijn klantgegevens'.
Wij adviseren u om uw paswoord aan niemand bekend te maken. Controlicon zal nooit naar uw paswoord vragen in een telefoongesprek of e-mail waarom niet is gevraagd. Denk er ook aan om uw browserscherm af te sluiten als u klaar bent met uw werk. Dit ter zekerheid dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke of zakelijke informatie indien u de computer deelt met iemand anders of indien u de computer gebruikt op een openbare plaats.

10. Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy online?
Houdt u in gedachten dat u, wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online bekendmaakt (bijvoorbeeld via e-mail, chat of op online fora) dat deze informatie door anderen verzameld en gebruikt kan worden.

Meer informatie:
Vragen m.b.t. tot dit beleid kunt u per e-mail richten aan info@controlicon.com, per post opsturen naar onderstaand adres of u kunt bellen naar 0183-501330.
Controlicon
Meetlat 15
4251 LX Werkendam